ДФС Публикације 

Стручно-информативни часопис Друштва физиотерапеута Србије