Физиотерапеути Србије се школују на сва три нивоа образовања, то јест  у средњој, вишој односно струковној школи и на факултету. Физиотерапеути Србије су после више од 100 година стигли до факултетског нивоа образовања.