ДФС визија подразумева координацију активности које су усмерене на унапређивање и развој физиотерапеутске струке и професије у циљу заштите здравља појединца, шире друштве заједнице и државе уопште.