Низ активности које се свакодневно предузимају и спроводе на пољу образовања, праксе, друштвене одговорности доприносе унапређењу физиотерапеутског рада на свим овим пољима. То резултира тиме да је данас физиотерапеут Србије самосталан, стручно одговоран здравстени радник, који обезбеђује максималан квалитет своје здравствене услуге коју пружа у својој свакодневној пракси.

Данас, готово да нема медицинске области у којој не партиципира физиотерапеут.

То је здравствени професионалац који партиципира и у хуманој и у ветеринарској медицини.Такође, он је члан члан спортских тимова, а спроводи и превентивне програме очувања и одржавања здравља (спа и велнес програми).

Физиотерапија и рехабилитација као два велика поља медицине специфицирају физиотерапеутску професију у смислу да физиотерапеут неизоставни члан стручних медициснких тимова, па тако говоримо о клиничком физиотерапеуту, неуролошком, кардиолошком, ортопедском, дечијем, спортском, превентивном (спа)терапеуту.

Цивилизацијска достигнућа и све предности и мане савременог живота намећу потребу да би требало имати свог физиотерапеута.