Физиотерапеути Србије свакодневно пружају своје услуге из области рехабилитације, физиотерапије и кинезитерапије.

Национална асоцијација физиотерапеута Србије – Друштво физиотерапеута Србије (ДФС) својим члановима омогућава даљу едукацију, после формалног образовања, унапређење струке и доступност физиотерапеутског рада у циљу побољшања здравља појединца, друштва и нације у целини.