World PT Day 2023 – 8 September

 

Физиотерапеути Србије – чланови ДФС-а од 2000.године традиционално обележавају Светски дан физиотерапеута. До 2010. овај дан су обележавали у својим радним окружењима, а од 2013. излазе у ширу друштвену јавност, пратећи и укључујући се у јавноздравствене активности заштите здравља нације.

Светска конфедерација физиотерапеута (WCPT) дан свог оснивања (8.септембар 1951.) обележава као Светски дан физиотерапеута (од 1996.) чиме стручна физио јавност даје друштвено јавну подршку промоцији здравља у најширем смислу. Тог дана физиотерапеути света дају  акценат на неки актуелни јавноздравствени проблем. Ове 2023. године Светски дан физиотерапеута (ПТ дај)  биће посвећен реуматским болестима, које  су препознате као један од озбиљних јавноздравствених проблема. Разлог за то је сигурно веома висока преваленца оболелих у свету и у високоразвијеним земљама, пре свега европским.

Физиотерапеути Србије пратећи своје колеге у свету,  традиционално, од 2000.године обележавају Светски дан физиотерапеута. Тог дана, од 2013. њихове активности су усмерене ка промоцији здравља, а попраћене су и медијском подршком како би се скренула што већа пажња јавности на актуелни  јавноздравствени проблем.

Ове 2023. године, обележавају  Светски дан физиотерапеута и скрећу пажњу јавности на реуматске болести, чија је преваленца (број оболелих на број становника) и у Србији висока. Према подацима из Удружења оболелих од реуматских болести број реуматско оболелих је 30 000, а број оболеле деце од реуматског артритиса је преко 2000. Према подацима РФЗО преко 3000 оболелих се континуирано лечи. 

Поред континуираног лечења, на време препознатих симптома и урађене дијагностике, веома је важна превенција, која укључује поред едукације и низ активности и циљу њеног постизања.

Превенција реуматских болести, њихово рано откривање и започињање на време адекватне терапије су основа јавноздравственог третирања реуматских болести, у којем значајну улогу имају физиотерапеути. У том смислу физиотерапеути Србије су ове, 2023. на Светски дан физиотерапеута покренули две јавноздравствене активоности:

Пројекат „Изабери школски ранац –школску торбу“, и

Водич добре физиотерапеуске праксе за реуматска оболења 

Обе јавноздравствене активности су плод дугогодишње праксе здравствених професионалаца Србије, а међу њима посебно физиотерапеута. Обе ће бити доступне јавности и у електронској и у штампаној верзији, као и доступности физиотерапеута за решавање реуматских проблема.